# شعر
            آواز  مردگان                                                                                     «سکوت»                                  آوازیست                                      بلند و عمیق                                            با نتهایی                                               مشخص                                  که برای آنچه                                         نیست                                         خوانده می ... ادامه مطلب
/ 185 نظر / 29 بازدید